Vann på gravplassene våre


Stengte vannkraner.


Det er ikke lenger mulig å vanne på gravplassene. Pga frostfare er vannkranene stengt for i år.

Vi vil informerer her når vannet kommer på igjen til våren.