Om oss


Velkommen til gravplassmyndigheten i Skien kommune. Det er Skien kirkelige fellesråd som i henhold til loven er gravplassmyndighet og har ansvar for det administrative og praktiske knyttet til gravplassene i kommunen. Vi forvalter gravplassene med respekt for de avdødes tros- eller livssyn. Gravplassene er også et sted for levende, og derfor er det viktig for oss at etterlatte og besøkende på gravplassene skal oppleve dem som et godt sted for å sørge og minnes.

Kontaktinformasjon

Telefon:
35 58 11 80 (man - fre kl. 09.00 - 15.00)

E-post: 
kirkevergen@skien.kommune.no

Stedsadresse:
Schweigaards gate 11, 3717 SKIEN - Se kart

Ring oss på 35 58 11 80
eller
send en epost

Assisterende kirkeverge

Geir Arntzen

35 58 90 73

40 40 65 75

Send e-post

Sekretær

Jorunn Eklind

35 58 11 79

Send e-post

Sekretær

Hanne-Cecilie Engelstad

35 58 11 80

Send e-post

Kirkeverge

Jorunn Fliid

35 58 11 76

40 40 65 76

Send e-post

Sekretær

Merete Lyngaas Hammer

35 58 90 80

Send e-post

Økonomi og IT konsulent

Mari-Ann Straume Hansen

35 58 11 82

92 20 53 53

Send e-post

Sekretær

Mari-Ann Helliksen

35 58 11 80

Send e-post

Prost

Liv Espeland Jettestuen

35 58 90 81

99 15 86 27

Send e-post

Driftsleder

Gudmund Kverndalen

35 58 90 79

40 40 65 69

Send e-post

Plan- og vedlikeholdskonsulent

Kristian Liland

35 58 11 62

Send e-post

Kontorleder

Anna Erika Myrvold

35 58 11 77

47068792

Send e-post