Når noen dør


Gravferden er den siste handlingen som fellesskapet gjør for et menneske, og er en viktig hendelse i familien og vennekretsen. Vi tar farvel med den som er død og takker for livet som har vært.


Krans sett forfra hviler på et gravsted. Foto.

Ved dødsfall kan pårørende henvende seg til et gravferdsbyrå, eller kontakte kirkekontoret direkte (dagtid).


Faste tidspunkter for jordbegravelser og bisettelser er tirsdag til torsdag kl 10.30 og kl 13.00, og fredag kl 10.00 og 12.30.

Urnenedsettelser er tirsdag til fredag kl 10.00 og 14.30.