Stelloversikt og priser

Her kan du se priser på stell samt stelltjenestene vi tilbyr


Lyng ute i naturen, bakgrunnen er uklar. Foto.

Stellavtale bestilles per brev eller e-post.

Telefon: 35 58 11 80
E-post: kirkevergen@skien.kommune.no
Postadresse: Schweigaards gate 11, 3717 SKIEN

Stelltjenestene er nå samlet i 13 forskjellige stellpakker. Man kan velge en stellpakke pluss eventuelt en tilleggstjeneste. Eller bare en eller flere tilleggstjenester. Det er en forutsetning at det settes ned eller tidligere er satt ned en plantekasse for at vi kan utføre tjenestene i en av pakkene eller tilleggstjenesten "kun vanning og stell". Vi kan ikke påta oss vanning og stell av blomster plantet i krukker eller direkte i bed på gravstedet.

Oversikt over stellpakkene

Oversikt over stellpakkene

 

Pakke 1

Vårblomster, sommerblomster og høstlyng med ukentlig stell i juni-august.
Kr. 2.940,-


Pakke 2

Vårblomster og sommerblomster med ukentlig stell i juni-august.
Kr. 2.460,-
 

Pakke 3

Vårblomster, sommerblomster og granbar med ukentlig stell i juni-august.
Kr. 2.580,-
 

Pakke 4

Sommerblomster og høstlyng med ukentlig stell i juni-august.
Kr. 2.460,-
 

Pakke 5

Sommerblomster og granbar med ukentlig stell i juni-august.
Kr. 2.095,-
 

Pakke 6

Vårblomster og høstlyng.
Kr. 1.215,-
 

Pakke 7

Sommerblomster med ukentlig stell i juni-august.
Kr. 1.980,-
 

Pakke 8

Vårblomster med ukentlig stell i juni-august.
Kr. 1.690,-
 

Pakke 9

Vårblomster og granbar med ukentlig stell i juni-august.
Kr. 1.810,-
 

Pakke 10

Granbar.
Kr. 375,-
 

Pakke 11

Vårblomster og høstlyng med ukentlig stell i juni-august.
Kr. 2.170,-
 

Pakke 12

Høstlyng og ukentlig stell i juni-august.
Kr. 1.690,-
 

Pakke 13

Vårblomster og granbar.
Kr. 855,-

Tilleggstjenester

Tilleggstjenester

Vi har i tillegg tjenesten "kun vanning og stell juni-august" for de som ønsker å plante selv, men ønsker hjelp til vanning.
Kr. 1.210,-

For de som har en plate liggende i bedet og ønsker hjelp til kantklipping har vi også det som en tilleggstjeneste.
Kr. 975,-

Krans til jul er også en tilleggstjeneste, denne kan kombineres med en av stellpakkene, en av de andre tileggstjenestene, eller man kan bestille kun denne tjenesten.
Kr. 440,-

Plantekasse med montering i bedet, inklusiv veke og jord.
Kr. 2.065,-

Kostnad for plantekassen er en engangskostnad og plantekassen vil etter nedsetting tilhøre festeren av gravstedet. Dersom det betales for en av stellpakkene 1-9, 11-13 eller tjenesten "kun vanning og stell sommer" vil kassen bli rengjort, og veke og jord byttet hvert år.

Stelltjenester

Stelltjenester

Vårblomster er storblomstret stemor som plantes til 1. mai.

Sommerblomster plantes en av de første ukene i juni etter at temperaturen er blitt høy nok. Det vil bli plantet en av typene nedenfor:

  • Betulia begonia. En kompakt rikt blomstrene rød begonia som er blitt en av de mest brukte sommerblomstene på gravplassene.
  • Isbegonia. En sommerblomst med lange tradisjoner. Den er liten når den plantes, men får en opprett kompakt vekst som dekker godt. Ganske små blanke blader og tett i tett med rosa blomster i en luftig sky rundt bladene.
  • Knollbegonia. En gammel begoniaart med større, men færre blomster enn de to andre, fargene varierer. Den har både enkle og fylte blomster på samme plante fordi det er både hun- og hanblomster på planten. 
  • Japansk myrt. En liten buskaktig plante med små blanke blader og mange små hvite eller lilla/rosa blomster som sitter i rader langs grenene.

Høstlyng plantes vanligvis i september når sommerblomstene tas bort. Vi bruker en staudelyng med navn Caluna som er en røsslyngplante. Denne holder seg fint til den blir dekket av snø. 

Granbar legges på innen Allehelgen (første søndag i november). 

Krans til jul legges på i arbeidstiden, men så sent som mulig før julehelgen. 

Tilsyn og stell i sommermånedene er samme tjeneste som "kun vanning og stell i sommermånedene". Tjenesten utføres en gang pr. uke i juni, juli og august og består av kantklipping, luking i bedet, stell av blomstene, vanning og gjødsling. Jord og veke blir byttet på våren. 

Trykk her for å komme til skjema for stell med årlig fakturering 2024

Trykk her for å komme til skjema for stell med fond 2024