Stell av gravsteder

Skien kirkelige fellesråd tilbyr stell av gravsteder for de som har behov for dette.

 

Vi har i hovedsak to typer stellavtaler

Stellet utføres av gravplassbetjeningen på hver enkelt gravplass, etter nærmere avtale, og administreres fra kirkevergens kontor.

Før et stell kan settes i gang må det lages en stellavtale som viser hva stellet skal omfatte. Når avtalen er skrevet og sendt vår administrasjon, blir den lagt inn i vårt gravregister. Avtalen må være gjort før 1. april for at stellet skal kunne igangsettes innenfor samme år.

For å inngå en stellavtale ta kontakt med gravplassmyndigheten på telefon 35 58 11 80, eller last ned avtaleskjema. Skjemaet kan ikke fylles ut direkte på nettsiden, men må skrives ut for utfylling og sendes til oss via e-post kirkevergen@skien.kommune.no, eller post/leveres til Schweigaards gate 11, 3717 Skien.

Årlig fakturert stell

Årlig fakturert stell

Det sendes ut en faktura hver vår som må være betalt før stellet kan utføres.

Det er fester som har eiendomsretten og er ansvarlig for gravstedet. Stellkontakt og fester må ikke nødvendigvis være samme person, men fester har avgjørelses myndighet. En forutsetning for at stellavtale skal kunne lages er at det kan nedsettes en plantekasse på gravstedet. Vi kan ikke påta oss å stelle blomster plantet i krukker eller direkte i bed på gravstedet. Vi kan inngå avtale om kantklipping rundt bedplate dersom man ikke ønsker bed på gravstedet.

Stell med årlig fakturering blir fakturert i april måned og må være betalt før stellet settes i gang. Dersom ikke fakturaen blir betalt vil stellet ikke bli utført.

Stellavtale opphører dersom faktura ikke blir betalt to år på rad.


 Skjema for stellavtale 2024 (pdf. åpnes i ny fane)

Stell av gravsted med fond

Stell av gravsted med fond

Denne typen stell innebefatter at det settes av et større beløp som dekker kostnader for stell over flere år til en bankkonto som er opprettet av gravplassmyndigheten. For stell av grav med fond må fondsbeløpet være overført før stellet startes.

Stellet vil bli utført så lenge det er dekning for kostnadene på fondet. Kostnadene for stellet trekkes i mai og fondet vil hvert år i desemer bli tillagt renter. Når fondet ikke lenger kan dekke stellkostnaden vil stellkontakten motta et brev, som gir vedkommende mulighet til å styrke fondet eller avslutte avtalen. Et eventuelt gjenstående beløp på fondet ved avtaleslutt vil ikke bli tilbake betalt til stellkontakt, men overføres til fond for forskjønnelse av gravplasser i Skien.


 Skjema for stellavtale med fond for 2024 (pdf. åpnes i ny fane)